SQN30.401A2700

SQN30.401A2700

    Hava damperi və kiçik və orta həcmli neft və ya qaz yandırıcıları nəzarət valfları ilə istifadə üçün elektromotorik aktuatorlar.
SQN30.401A2700