Siemens burner nəzarətçi, LFL 1.333E

Siemens burner nəzarətçi, LFL 1.333E

    Qazın / yağın və ya ikili yanacaqlı yanacaqların avtomatik işə salınması üçün avtomat tənzimləyici qurğu. Ardıcıl əməliyyat rejimində çox mərhələli və ya modulyasiya edən brülörler, nəzarət edilən hava çırpma nəzarət üçün hava təzyiqi nəzarəti ilə. Fırın kontrol üniteleri NEN-EN 298'dir ve "Gaz Aletleri" direktifleri ve elektromanyetik uyumluluk temelinde CE sertifikalılardır. Şebeke geriliminin şebeke tezliyi: 220 V - 15% ... 240 V + 10% 50 ... 60 Hz ± 6%
Siemens burner nəzarətçi, LFL 1.333E