İki pilləli odluqların elektronik modulyasyona çevrilməsi.

İki pilləli odluqlar tək pilləli (on-off) odluqlara görə şalt sayısını (odluq çalışma və durma sayı) azaltmaq və sistemin səmərəliliyini artırmaq üçün 300 kW-dan 1200 kW -a qədər sistemlərdə iki mərhələli odluqlara üstünlük verildi. Bununla birlikdə yanacaq xərclərinin artması səbəbindən on-off odluqların istifadəsi demək olar ki, ortadan qalxdı və 500 kW-dan yuxarı olan sistemlərdə modulyasyonlu odluqlar istifadə edilməkdədir. Əvvəlki illərdəki şərtlərə əsasən, istifadə etdiyiniz iki mərhələli odluqları modernizasiya edərək onları elektron modulyasiya ilə proporsional odluqlara çevirə bilərik. Revizion Uzun müddət saxlanılmayan, iş şəraitindən asılı olaraq son dərəcə köhnəlmiş və ya fərqli xarici amillər səbəbindən zədələnmiş odluqlar emalatxanamızda yenidən işlənir və ən səmərəli işi təmin etmək üçün ilk günkü vəziyyətinə qaytarılır.