BBT MMC

Daşkənd Özbəkistan

Daşkənd ÖzbəkistanBBT MMC -Özbəkistan Daşkənddə Baltur və Wenta qızğın yağ qazanını işə salaraq təhvil vermişdir.

Daşkənd Özbəkistan