O2 + COE Probe KS1D

O2 + COE Probe KS1D

Zirkonyum-dioksid sensor yanma ilə sızan egzoz qazlarında yanmamış elementlərin (CO / H2) birbaşa ölçülməsi üçün hazırlanmışdır.
  • Zirkonyum-dioksidin (ZrO2) hazırlanmış qızdırılmış, elektrokimyəvi ölçü hüceyrəsi,
  • Deneme və sınaqdan keçirilmiş ölçmə prinsiplərinin istifadəsi,
  • O2 Oksigen ölçümü eyni zamanda baca qazı içərisində oksigen-tutuşan (yanıcı) hissələrin təyin edilməsi ilə,
  • CO ekvivalentinin (COe) nümayəndəliyi,
  • Maye yanacaq və qaz yanmasının monitorinqi və optimallaşdırılması üçün xərclərin effektiv ölçülməsi
O2 + COE Probe KS1D