Hydrosen

Hydrosen

H2 ölçü üçün hidrogen sensoru
  • Hidrogenin təyin edilməsi
  • 10 ppm ila 10000 ppm aralığında ölçmə
  • Aşağı enerji istehlakı
  • Tipik tətbiqlər: yanacaq hüceyrələrinin və ya elektroliz avadanlıqlarının qaçaq və ya təhlükəsizliyini yoxlamaq üçün
Hydrosen