News

Enerjiyə qənaət sistemləri


Enerjiyə qənaət sistemləri- Sistemin səmərəliliyinin artırılması ilə yanacaq istehlakını azaldan tətbiqlərdir. Economizers - Baca qazı (Tullantıların istilik) Recovery Sistemləri.