VDK 200 A S02 / H2: Valf nəzarət sistemi, H2 modeli
Maks. əməliyyat təzyiqi: 40 mbar Onaylar: DIN 1643 Prüfvolumen I: ø 1 l

VDK 200 A S02: Valf nəzarət sistemi
Maks. əməliyyat təzyiqi: 360 mbar Onaylar: DIN 1643 Prüfvolumen I: ø 20 l

VDK Valve Tənzimləmə Sistemi - Vana Verən Sistem (ABŞ / CDN)
Maks. əməliyyat təzyiqi: 5 PS Prüfvolumen I: ø 0,7 ft³

VPM-LC (Line Check): Sistem mühür nəzarətçi
Onaylar: DIN 1643

VPM-VC (Valve Check): Valf sızma modulu
Onaylar: DIN 1643

VPS 504: Valf qaz sızıntısı idarəetmə sistemi Çox funksiyalı tənzimləyici cihazlar üçün
Maks. əməliyyat təzyiqi: 500 mbar Onaylar: DIN 1643 Prüfvolumen I: ø 5 l

VPS 508: Vana qaz sızıntısı idarəetmə sistemi Çok funksiyalı tənzimləyici cihazlar üçün
Maks. əməliyyat təzyiqi: 500 mbar Onaylar: DIN 1643 Prüfvolumen I: ø 8 l

VPS Valve Təsdiqləmə Sistemi - Valve Verən Sistem (ABŞ / CDN)
Maks. əməliyyat təzyiqi: 7 PSI Prüfvolumen I: ø 0,14 ft³

Assign a menu in the Left Menu options.