FLW 1x: İR Yanma sensoru İR

FLW 2x: İR Yanma sensoru UV

MPA 41xx: Bir mərhələli qaz odluqları üçün atəş avtomatlaşdırılması, proqram axını sərbəst parametrləşdirilməsi.

Assign a menu in the Left Menu options.