Mazut Dizel Odluqları

BTN

Tək mərhələdə yanacaqdoldurma odluqları


• Tək mərhələ (açıq / qapalı).
• Mexanik çiləmə üsulu.

BT SPN

Təzyiq atış, ikiqat mərhələli, yanacaq odluqu (bir ağızlıq).


•İki enerji mərhələsi.
•Təzyiq atma qabiliyyəti.
•Mexanik çiləmə üsulu.

BT DSN 4T

İki enerji mərhələsi, maye yanacaq odluqu (yüksək / aşağı alov).


•İki enerji mərhələsi.
•Təzyiq atılır.
•Mexanik çiləmə üsulu.

BT DSNM-D

İki mərhələli yanacaq  odluqu


•İki enerji mərhələsi.
•Mexanik çiləmə üsulu.
•Yüksək viskozluq.
•Elektromaqnit tərəfindən əmr edilən çubuqlardan keçən bir geri buraxılan başlıq.