Haqqımızda

BBT MMC olaraq bizlər, istilik sistemləri üçün sistem həlləri təqdim etməkdə və sisteminizin müəssisə məhsuldarlığına dəyər qatmaqdayız. Sistem faydalı iş əmsalının artıraraq yanacaq xərclərinizi azalmasını təmin etməkdə və rəqabət gücünüzün artmasına köməkçi olmaqdayıq. Sənayəmizde istifadə edilməkdə olan bir çox istilik sistemində (isti su, qızğın su, isti neft və buxar qazanları, sənaye sobalar, asfalt plentler, V. S) etmiş olduğumuz yaxşılaşdırmalar və modernizasyonlarla% 5 dən% 40 'a qədər çatan yanacaqa qənaət təmin edilmişdir. Ətrafa verdiyimiz istixana qazlarının təsirləri göz önünə alındığında, istifadə etməkdə olduğumuz sistemlərin mümkün olan ən yüksək verimle istifadə edilmələri çox əhəmiyyətlidir. Gələcək nəsillərimizə yaşaya biləcəkləri bir ətraf və dünya buraxmaq bizlərin həyata olan ən böyük məsuliyyətimizdir. Qurduğumuz sistemlərin sağlam və ilk günkü kimi məhsuldarlıqla işləməsi, bizlərin sistem baxımlarını periodik olaraq professional qrupumuza etdirməniz ilə mümkündür. BBT servis olaraq sisteminiz üçün lazımlı baxım periyotlarını və edilməsi lazım olan baxımın məzmununu raporlayarak, Sizlər üçün ən optimal baxım periyotlarını təyin edirik.