Qlobal valve

KH / 6: Ball Valve (ABŞ / CDN)
Maks. əməliyyat təzyiqi: 125 PSI Nominal genişlik: NPT 1/4 - NPT 3

KH: Qlobal klapanlar Maks. əməliyyat təzyiqi:
4/5/16 bar Nominal genişlik: Rp 1/4 - 2, DN 25 - 200 Təsdiq: DIN EN 331/13774 T1

Assign a menu in the Left Menu options.